.
.

Pleiku điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn nhiều dự án

Thứ Bảy, 06/08/2022, 09:24 [GMT+7]
.

(GLO)- Hội đồng nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Nghị quyết số 249/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 

 Thi công đường Nguyễn Đình Chiểu (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy
Các đơn vị thi công đường Nguyễn Đình Chiểu (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

 

Theo đó, nguồn tiền sử dụng đất sẽ điều chỉnh giảm hơn 1.091 tỷ đồng (trong đó: giảm thu chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 là 139 tỷ đồng; giảm thu tiền sử dụng đất các dự án phát triển quỹ đất 987,5 tỷ đồng; tăng thu tiền sử dụng đất từ nguồn thu của tỉnh 35 tỷ đồng); việc điều chỉnh được thực hiện trực tiếp tại các hạng mục: chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (10%) là 152,9 tỷ đồng; điều chỉnh giảm chi trích nộp Quỹ Phát triển đất của tỉnh (30%) là hơn 48 tỷ đồng; điều chỉnh giảm vốn kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 890,5 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng quyết nghị cắt giảm vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách thành phố đối với 26 dự án, tổng vốn cắt giảm gần 1.008 tỷ đồng; tăng vốn đầu tư cho 4 dự án với hơn 19,5 tỷ đồng; bổ sung vốn cho 13 dự án với 97,8 tỷ đồng.

 

HÀ DUY

 

 

 

.