.
.

Hơn 1.350 tỷ đồng cho các dự án ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020

Thứ Hai, 03/01/2022, 03:12 [GMT+7]
.
(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật, giai đoạn 2016-2020, Gia Lai đã bố trí hơn 1.350 tỷ đồng cho các dự án ứng phó biến đổi khí hậu.
 
 
Theo đó, tỉnh đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, ngân sách bố trí cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu hơn 1.350 tỷ đồng. Cụ thể: cho 4 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, trong đó vốn ODA là hơn 619 tỷ đồng, gồm các dự án: Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa; Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời cho các tuyến đường TP. Pleiku; Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh); Xây dựng hồ chứa nước Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ). 
 
Về các dự án giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, tỉnh đã lồng ghép theo các Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; nguồn vốn ODA cho các Chương trình/dự án thủy lợi, bảo vệ bờ sông, phát triển nông thôn, nông nghiệp và bảo vệ và phát triển rừng với tổng kinh phí 2016-2020 hơn 737 tỷ đồng gồm các Chương trình, dự án như: Các dự án vốn ODA liên quan biến đổi khí hậu gồm: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ cho sản xuất các tỉnh Tây Nguyên; Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai (VnSAT); Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập; 14 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. 
 
Các đơn vị huy động phương tiện cơ giới thi công phần thân đập công trình thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga. Ảnh: N.D
Các đơn vị huy động phương tiện cơ giới thi công phần thân đập công trình thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga. Ảnh: Nguyễn Diệp
 
Về dự án nông lâm nghiệp gồm: Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh giai đoạn 2011-2020; Các dự án bảo vệ và phát triển rừng. 
 
Về thủy lợi: Gia cố kênh, bậc nước sau tràn xả lũ hồ chứa nước Hoàng Ân (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông); sửa chữa nâng cấp đập An Phú và Đập Bà Dĩ (TP. Pleiku); sửa chữa nâng cấp đập Ia Lôm, Plei Wâu và đập An Mỹ (TP. Pleiku); nâng cấp sửa chữa thủy lợi Ia Nan (làng Tung, Ia Sấp); thủy lợi Ia Jing Nhông; cải tạo nâng cấp Hồ Tờ Đo (xã Phú An, huyện Đak Pơ), thủy lợi Nút Riêng, xã Al Bá (huyện Chư Sê); thủy lợi Djang (huyện Kbang); sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Ia Rbol (thị xã Ayun Pa); hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Ia Pa (dẫn nước từ hồ chứa Ayun Hạ về thị trấn Ia Pa); thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô. 
 
KIỀU PHAN
 
.