.
.

Hướng dẫn sử dụng phiếu kiểm soát và theo dõi phương tiện đến địa bàn tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 01/09/2021, 20:51 [GMT+7]
.

(GLO)- Tại Công văn số 1658/CAT-PV01 ngày 1-9-2021 của Công an tỉnh Gia Lai về việc phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã có hướng dẫn sử dụng phiếu kiểm soát và theo dõi phương tiện đến hoặc đi qua địa bàn tỉnh.

 

 Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua chốt Kiểm soát dịch Covid-19 khu vực Cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Hòa
Phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Lê Hòa


Theo đó, nhằm chủ động quản lý tốt hơn nữa về người và phương tiện giao thông vận tải ra vào địa bàn tỉnh góp phần hiệu quả trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn; đồng thời đảm bảo việc lưu thông hàng hóa được thông suốt, không để ùn tắc, gián đoạn trong thời gian phòng-chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo triển khai việc kiểm soát các phương tiện vận tải bằng Thẻ kiểm soát và Phiếu theo dõi ra vào địa bàn.

Để triển khai đạt hiệu quả cao, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi để các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, đơn vị giao thông vận tải, cung ứng hàng hóa... trên địa bàn biết, phối hợp với lực lượng Công an cùng giám sát, thực hiện.

>> Hướng dẫn sử dụng phiếu kiểm soát và theo dõi phương tiện đến địa bàn

>> Phiếu kiểm soát - phương tiện đi qua địa bàn tỉnh (không dừng, đỗ)

 

>> Phiếu kiểm soát - phương tiện, người đi vào địa bàn tỉnh và quay trở về

>> Phiếu kiểm soát - phương tiện, người đi vào và ở lại địa bàn tỉnh

 

>> Phiếu theo dõi - phương tiện đi qua địa bàn tỉnh (không dừng, đỗ)
 

>> Phiếu theo dõi - phương tiện, người đi vào và ở lại địa bàn tỉnh

 

>> Phiếu theo dõi - Phương tiện, người vào địa bàn tỉnh và quay trở ra

PHAN KIỀU

 

.