.
.

Gia Lai ban hành Cơ sở dữ liệu tên đường và công trình công cộng

Thứ Bảy, 04/09/2021, 07:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 2-9, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc ban hành Cơ sở dữ liệu tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.
 
Hai tuyến đường ở TP. Pleiku được đặt theo tên nhân vật lịch sử của dân tộc. Ảnh: Mộc Trà
Hai tuyến đường ở TP. Pleiku được đặt theo tên nhân vật lịch sử của dân tộc. Ảnh: Mộc Trà
 
Theo đó, có 381 tên được liệt kê trong ngân hàng dữ liệu, gồm: 294 nhân vật lịch sử của dân tộc qua các thời kỳ; 26 nhân vật lịch sử của địa phương; 26 địa danh; 8 danh từ tiêu biểu; 25 sự kiện tiêu biểu và 2 tên gọi thuộc bản sắc văn hóa địa phương.
 
Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị, ý nghĩa của việc ban hành Cơ sở dữ liệu tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; định kỳ 2 năm/lần tổ chức sưu tầm, lựa chọn tên để bổ sung vào Cơ sở dữ liệu tên đường và công trình công cộng tỉnh.
 
Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ quản lý các tuyến đường, công trình công cộng có trách nhiệm nghiên cứu, lựa chọn dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt để tiến hành đặt tên, đổi tên theo trình tự, thủ tục quy định; trong đó nhân vật lịch sử được lựa chọn đặt tên phải xác định đã mất ít nhất 5 năm.
 
MỘC TRÀ
 
.