.
.

Ngày 1.5, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo tỉnh này đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025.

 

 Ảnh: Đình Sơn
Ảnh: Đình Sơn


Theo đó, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Bình Định đạt 28,9 m²/người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m²/người. Số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở là 327 dự án (gồm: 202 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư, 30 dự án nhà ở xã hội, 95 dự án nhà ở tái định cư). Dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở trong giai đoạn này là 73.891 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Định sẽ điều chỉnh, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển nhà ở. Đồng thời, tỉnh sẽ đơn giản hóa các thủ tục cấp phép xây dựng, giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục để người dân thuận lợi trong việc xin phép xây dựng hoặc cải tạo nhà ở.

Ngoài ra, tỉnh này cũng khuyến khích đưa vào sử dụng các vật liệu mới, công nghệ xây dựng hiện đại đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại nhằm góp phần giảm giá bán, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận mua, thuê, thuê mua nhà ở.

Theo Hoàng Trọng (TNO)

.