.
.

Các trường hợp thu hồi, hủy giấy phép xây dựng năm 2021

Thứ Sáu, 09/04/2021, 05:26 [GMT+7]
.
Luật Xây dựng 2014 quy định cụ thể về 2 trường hợp bị thu hồi, hủy giấy phép xây dựng.
 
 
Trường hợp thu hồi, hủy giấy phép xây dựng
 
Khoản 1 Điều 101 Luật Xây dựng 2014 quy định về 2 trường hợp giấy phép xây dựng bị thu hồi, cụ thể:
 
- Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật.
 
- Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Cũng theo Khoản 2 Điều 101 Luật Xây dựng 2014, sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 2 trường hợp trên, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Trường hợp giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật sẽ bị thu hồi. Đồ hoạ: Kim Nhung
Trường hợp giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật sẽ bị thu hồi. Đồ hoạ: Kim Nhung
 
Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép xây dựng
 
Điều 103 Luật Xây dựng 2014 quy định cụ thể về các cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng, bao gồm:
 
- Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.
 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.
 
- Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý.
 
KIM NHUNG (T/H/LĐO)
 
 
 
.