.
.

Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Thứ Bảy, 17/10/2020, 04:39 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 16-10, tại Sở Kế hoach và Đầu tư đã diễn ra hội nghị thẩm định dự toán lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

 

Tại hội nghị, bà Ngô Phương Thảo-Trưởng khoa Bất động sản, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung dự toán quy hoạch. Theo đó, vấn đề xây dựng chi phí lập quy hoạch phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với đặc điểm, tính chất và yêu cầu từng loại công việc được xác định trong nhiệm vụ quy hoạch. Kinh phí lập quy hoạch dựa trên việc xác định các đầu mục chi phí, gồm chi phí cho hoạt động trực tiếp, gián tiếp, lập hợp phần quy hoạch và nội dung đề xuất, đánh giá môi trường chiến lược...

 

 Hội nghị Thẩm định dự toán lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.  Ảnh: Hà Duy
Hội nghị Thẩm định dự toán lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Ảnh: Hà Duy


Trên cơ sở tính toán các loại chi phí trực tiếp và gián tiếp phục vụ cho nhiệm vụ lập quy hoạch và chi phí lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, dự toán tổng chi phí xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh là gần 78,3 tỷ đồng, trong đó, nguồn từ ngân sách nhà nước gần 64,3 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa là khoảng 14 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành và địa phương, trong đó đáng chú ý là xem lại mức lương cho chuyên gia; quy hoạch của từng ngành nên chia ra từng quy hoạch cụ thể hay tích hợp thành một quy hoạch tổng hợp; xem lại dự toán kinh phí lập quy hoạch cho công tác quốc phòng, an ninh... Hội nghị cũng phát phiếu lấy ý kiến thẩm định dự toán lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Kết quả đã có 26/27 phiếu đồng ý thông qua dự toán.

Kết luận tại hội nghị, ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị các đơn vị tư vấn tiếp tục chỉnh sửa lại một số nội dung cần thiết để hoàn thiện bảng dự toán; các sở, ngành và địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch của ngành và địa phương mình.

HÀ DUY

.