.
.

Gia Lai: 100 cán bộ được tập huấn Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công

Thứ Năm, 28/11/2019, 13:21 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 28-11, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty Luật TNHH Nishimura & Asahi Việt Nam tổ chức tập huấn cho 100 cán bộ của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai các dự án theo Luật Đầu tư công 2019, công tác lập và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 


 

 Thành viên của Công ty Luật TNHH Nishimura & Asahi Việt Nam truyền đạt một số nội dung mới của Luật Đầu tư công và Luật Quy hoạch

Thành viên của Công ty Luật TNHH Nishimura & Asahi Việt Nam truyền đạt một số nội dung mới của Luật Đầu tư công và Luật Quy hoạch. Ảnh: H.D


Tại buổi tập huấn, các cán bộ được luật sư thành viên của Công ty Luật TNHH Nishimura & Asahi Việt Nam truyền đạt một số nội dung mới của Luật Đầu tư công (được Quốc hội thông qua ngày 13-6-2019, có hiệu lực từ ngày 01-01-2020) và Luật Quy hoạch (được Quốc hội thông qua ngày 24-11-2017 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2019).

Cụ thể, trong 1 ngày, các đại biểu sẽ được tiếp cận với định nghĩa về vốn đầu tư công; các đối tượng đầu tư công năm 2020; việc phân cấp thẩm định nguồn vốn của chương trình, dự án; thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch số 01/2018/UBTVQH14; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

 

HÀ DUY

.