.
.

Pleiku đủ điều kiện để xét công nhận là đô thị loại I

Thứ Năm, 13/06/2019, 06:24 [GMT+7]
.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông vừa ký Tờ trình số 1245/TTr-UBND gửi Bộ Xây dựng về việc thẩm định Đề án công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I.
 

 

  Một góc TP. Pleiku nhìn từ  trên cao. Ảnh: PHAN NGUYÊN
Một góc TP. Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên
 
 
Tờ trình nêu rõ: Ngày 25-2-2009, TP. Pleiku được Chính phủ công nhận là đô thị loại II. Sau 10 năm phấn đấu đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, đến nay, TP. Pleiku đã có sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng đô thị thành phố đã cơ bản hoàn thiện, chất lượng đời sống của người dân được nâng cao, diện mạo đô thị đã có những bước thay đổi đáng kể, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Theo đó, việc triển khai lập Đề án đề nghị Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai là cần thiết, đúng trình tự thủ tục quy định; phù hợp với tình hình nâng loại đô thị theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 tại Báo cáo số 19/BC-BXD ngày 9-4-2015 của Bộ Xây dựng, Công văn số 2803/VPCP-KTN ngày 22-4-2015 của Văn phòng Chính phủ và các định hướng phát triển chung của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới; đồng thời là ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku. 
 
Theo đó, nội dung trọng tâm của Đề án là đánh giá đối chiếu thực trạng của TP. Pleiku với các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đối với đô thị loại I theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Các tiêu chí đánh giá gồm: vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội (7 tiêu chuẩn); quy mô dân số đô thị (2 tiêu chuẩn); mật độ dân số (2 tiêu chuẩn); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (2 tiêu chuẩn); trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị (46 tiêu chuẩn). Tổng hợp các tiêu chí phân loại đô thị đạt 83,19/100 điểm. Căn cứ các quy định về phân loại đô thị tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, 5 tiêu chí phân loại của TP. Pleiku đều đạt mức tối thiểu trở lên, tổng số điểm của các tiêu chí nằm trong khung quy định (75-100 điểm). Vì vậy, TP. Pleiku đủ điều kiện để xét công nhận là đô thị loại I.
 
HÀ SỰ
.