.
.
(GLO)- Lâu nay, tại các tuyến đường chạy xuyên qua khu đồi thông xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông, Gia Lai) ngập rác thải, từ rác thải sinh hoạt thông thường cho đến rác thải nguy hại như: chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 

 

Hải Lê
Ảnh: Hải Lê
 
Nguyên nhân là bởi nhiều người dân thiếu ý thức đã đem rác thải đổ tại đây thay vì thu gom bỏ đúng nơi quy định.
 
Hải Lê
 
.