.
.
(GLO)- Trên đường Hùng Vương đoạn qua thôn Hồ Nước (thị trấn Chư Sê, Gia Lai) có biển báo giao thông bị cây xanh che chắn gần hết, không đọc được nội dung (ảnh).
 
 
 
Ảnh: Ngọc Sang
Ảnh: Ngọc Sang
 
Đề nghị các ngành chức năng phát quang, tạo sự thông thoáng cho biển báo nhằm tuyên truyền, cảnh báo giúp người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ.
 
Ngọc Sang
 
.