.
.
(GLO)- Biển báo giao thông đặt trên đường liên xã thuộc địa giới hành chính làng Ring Răng (xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã mờ chữ. 
 

 

Ảnh: Chí Hào
Ảnh: Chí Hào
 
 
Người tham gia giao thông khó có thể nhìn thấy rõ nội dung để chủ động điều khiển phương tiện khi đi qua đoạn đường này.
 
Rất mong cơ quan chức năng quan tâm, tu sửa để nâng cao hiệu quả của biển báo.
 
Chí Hào
 
.