.
.
(GLO)- Tại hệ thống dây điện đường số 3, Khu Công nghiệp Trà Đa (xã Trà Đa, TP. Pleiku) từ lâu có 1 cây thông khá lớn bị chết và đổ đè lên dây nhưng chưa được khắc phục (ảnh).
 
 

 

Ảnh: Hải Lê
Ảnh: Hải Lê
 
Đề nghị đơn vị quản lý và ngành chuyên môn sớm xử lý tình trạng này để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trong khu vực cũng như tránh rủi ro cho người và phương tiện lưu thông qua đây.
 
 HẢI LÊ
 
.