.
.
(GLO)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 2863 ngày 2-10-2018 “về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao”, Thanh tra tỉnh đã làm việc với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư dự án hoàn thiện hạ tầng khu du lịch Biển Hồ, TP. Pleiku; hạng mục kè chắn đất, ốp mái ta luy) và tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường. Tuy vậy, đến nay mới chỉ có Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch nộp bản kiểm điểm trách nhiệm, còn các đơn vị có liên quan chưa triển khai khắc phục những sai phạm trong dự án nêu trên. 
 
 

 

 Bờ kè chắn đất, ốp mái taluy tại Biển Hồ, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư
Bờ kè chắn đất, ốp mái taluy tại Biển Hồ, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư
 
Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm những sai phạm kiến nghị trong Kết luận thanh tra số 10 ngày 19-6-2018 của Thanh tra tỉnh về dự án đã nêu. Theo kết luận thanh tra, các đơn vị tư vấn, giám sát và thi công nghiệm thu khối lượng không đúng với hồ sơ thiết kế và dự toán tổng cộng là hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó thi công thiếu khối lượng đã nghiệm thu thanh toán là hơn 1 tỷ đồng.
 
Hoàng Cư
.