(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-11-2019, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Sự kiện Trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ Gia Lai (TechDemo) năm 2019 với chủ đề “Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Sự kiện mang tầm quốc gia lần đầu tiên tổ chức ở Gia Lai với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và nước ngoài, sẽ góp phần thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
 
.
 
.
.