(GLO)- Từ tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện Đak Pơ nắng nóng kéo dài, ít mưa khiến ao hồ, bàu đập và các con suối khô cạn. Thiếu nguồn nước tưới nên nhiều loại cây kém phát triển, thậm chí khô héo và chết hàng loạt.

 

.

 

.
.