(GLO)- Sáng nay (20-2), 17 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao-nhận quân năm 2019. Sau các nghi thức thắp lửa truyền thống, trống hội tòng quân, 2.250 thanh niên ưu tú đã hăng hái lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
 
.

 

.
.