.
.
 • 13:12 | 19/01/2016
  "Đại hội Đảng XII sẽ quyết định nhân sự trên tinh thần dân chủ"
  Ông Lê Quang Vĩnh-Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh điều này khi trả lời báo chí liên quan công tác nhân sự Đại hội XII.
  .
 • Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự
  06:48 | 19/01/2016
  Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự
  Sáng 18-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam và Họp báo thông tin về Đại hội.
  .
 • Quân và dân huyện đảo Trường Sa hướng về Đại hội Đảng
  19:29 | 13/01/2016
  Quân và dân huyện đảo Trường Sa hướng về Đại hội Đảng
  (GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Những ngày này, quân và dân huyện đảo Trường Sa đang tích cực lập thành tích chào mừng Đại hội và kỳ vọng nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
  .
 • Lòng dân với Đảng
  16:40 | 12/01/2016
  Lòng dân với Đảng
  (GLO)- Từ ngày 20 đến 28-1-2016, tại thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Như vậy, tính từ ngày thành lập (3-2-1930) đến Đại hội XII, Đảng ta trải qua 12 kỳ đại hội. Đó là những mốc lịch sử đánh dấu các chặng đường oanh liệt, vẻ vang của đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng-đội tiền phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.
  .
 • Nghiêm túc tiếp thu ý kiến hợp lý đóng góp vào dự thảo văn kiện
  15:48 | 12/11/2015
  Nghiêm túc tiếp thu ý kiến hợp lý đóng góp vào dự thảo văn kiện
  Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng được thực hiện qua các đại hội của 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; báo chí, thư và văn bản; Đảng đoàn Quốc hội.
  .
 • Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
  09:43 | 11/11/2015
  Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
  (GLO)- Thực hiện Kế hoạch số 308-KH/BTGTW ngày 25-1-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong thời gian qua các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đã tập trung đưa tin, phản ánh và tuyên truyền có hiệu quả việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
  .
 • Đại hội Đảng bộ các cấp: Để có những cán bộ, những quyết sách vì dân
  13:14 | 03/11/2015
  Đại hội Đảng bộ các cấp: Để có những cán bộ, những quyết sách vì dân
  Để thực hiện được những quyết sách phát triển kinh tế-xã hội, yếu tố quan trọng đó là cần những cán bộ có tâm, có tài và tầm nhìn chiến lược.
  .
 • Toàn dân góp ý văn kiện dự thảo Đại hội XII: Đảng thật sự vì dân
  13:04 | 02/11/2015
  Toàn dân góp ý văn kiện dự thảo Đại hội XII: Đảng thật sự vì dân
  Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị trình Đại hội XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 đã được công bố rộng rãi để cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận nội dung và đóng góp ý kiến. Thời gian lấy lý kiến từ ngày 15-9 đến ngày 31-10.
  .
 • Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII: Văn hóa là sức mạnh nội sinh
  10:48 | 21/10/2015
  Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII: Văn hóa là sức mạnh nội sinh
  Trong dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 (gọi chung là dự thảo văn kiện), những nội dung về văn hóa, xã hội được trình bày thành 4 vấn đề, trong đó có một phần riêng, cụ thể nói về "Phát triển văn hóa, xây dựng con người".
  .
 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X
  13:53 | 22/09/2015
  Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X
  Ngày 22-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự, phát biểu chỉ đạo.
  .
 • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng
  07:40 | 22/09/2015
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng
  (GLO)- Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh hướng dẫn tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như chỉ đạo việc tổ chức thực hiện theo chủ đề hàng năm, đưa việc thực hiện ngày càng đi vào nền nếp.
  .
 • Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
  11:59 | 19/09/2015
  Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
  (GLO)- Qua gần 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp, nông thôn Gia Lai tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng; toàn cảnh kinh tế-xã hội ở nông thôn đã có nhiều đổi thay mang tầm vóc lớn. Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ nét. Dân chủ ở cơ sở được phát huy thể hiện rõ qua việc người dân được tham gia xây dựng, thảo luận tiêu chí quy hoạch, xây dựng đề án, lựa chọn công trình cần làm trước, cách thức thực hiện đến việc quyết định các công việc cần bàn, cần làm trong xây dựng nông thôn mới ở thôn, xã mình. Cách thức đó không chỉ động viên người dân phấn khởi, đoàn kết, tự giác đóng góp xây dựng công trình công cộng trên địa bàn mà còn tiết kiệm khoảng 20% đến 25% kinh phí xây dựng, chất lượng công trình tốt hơn.
  .
 • Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
  10:20 | 16/09/2015
  Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
  Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15-9, Toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến. Các dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
  .
 • Thành phố Pleiku chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng
  00:57 | 15/09/2015
  Thành phố Pleiku chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng
  (GLO)- Trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng bộ TP. Pleiku đã mang lại hiệu quả thiết thực cho việc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa X.
  .
 • Cho ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
  09:39 | 09/09/2015
  Cho ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
  (GLO)- Buổi làm việc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8-9 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
  .
 • Triển khai tốt công tác tổ chức quyết định thành công của Đại hội Đảng
  13:50 | 28/08/2015
  Triển khai tốt công tác tổ chức quyết định thành công của Đại hội Đảng
  Sáng 28-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã họp phiên thứ 3.
  .
 • Một chi bộ khu dân cư tiêu biểu
  07:06 | 29/07/2015
  Một chi bộ khu dân cư tiêu biểu
  (GLO)- Trao đổi với chúng tôi, Bí thư chi bộ tổ dân phố 5 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) Trần Văn Tứ cho biết: "Chi bộ hiện có 47 đảng viên.
  .
 • Đảm bảo an toàn và an ninh thông tin phục vụ đại hội Đảng các cấp
  07:14 | 08/07/2015
  Đảm bảo an toàn và an ninh thông tin phục vụ đại hội Đảng các cấp
  (GLO)- Đó là nội dung chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị số 13/CT-UBND. Nhằm đảm bảo an toàn và an ninh thông tin phục vụ trước, trong, sau đại hội Đảng các cấp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương, đơn vị mình.
  .
 • Lãnh đạo nâng cao năng lực và hiệu quả tham mưu trong công tác tổ chức-xây dựng Đảng
  10:11 | 28/06/2015
  Lãnh đạo nâng cao năng lực và hiệu quả tham mưu trong công tác tổ chức-xây dựng Đảng
  (GLO)- Ngày 25 và 26-6, Chi bộ cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có 30 đảng viên trong chi bộ.
  .
 • Đại hội Đảng bộ Báo Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)
  09:41 | 24/06/2015
  Đại hội Đảng bộ Báo Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)
  (GLO)- Sáng 23-6, Đảng bộ Báo Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ XVI-nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bùi Minh Đức-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.
  .
 • Phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh
  07:24 | 23/06/2015
  Phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh
  (GLO)- Ngày 20-6, Đảng bộ phường Diên Hồng (thành phố Pleiku) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).
  .
 • Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cơ sở
  09:00 | 21/06/2015
  Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cơ sở
  (GLO)- Ngày 19 và 20-6, Đảng bộ phường Tây Sơn (TP. Pleiku) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020).
  .
 • Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
  10:10 | 20/06/2015
  Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
  (GLO)- Sáng 19-6, chi bộ Văn phòng Sở Y tế đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phạm Ngọc Cẩn.
  .
 • Chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
  08:50 | 17/06/2015
  Chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
  (GLO)- Ngày 16-6, Đảng bộ cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
  .
 • Chú trọng công tác lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
  13:58 | 16/06/2015
  Chú trọng công tác lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
  (GLO)- Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).
  .
 • Ghi nhận từ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng
  08:08 | 16/06/2015
  Ghi nhận từ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng
  (GLO)- Đến nay, việc tổ chức đại hội Đảng ở các loại hình cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh diễn ra đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ và sẽ hoàn thành trong tháng 6-2015 theo đúng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  .
 • Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu
  07:51 | 15/06/2015
  Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu
  (GLO)- Vừa qua, Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp tục lãnh đạo tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
  .
 • Cục Chính trị Quân đoàn 3: Lãnh đạo thực hiện xây dựng cơ quan kiểu mẫu
  15:29 | 12/06/2015
  Cục Chính trị Quân đoàn 3: Lãnh đạo thực hiện xây dựng cơ quan kiểu mẫu
  (GLO)- Trong hai ngày (10 và 11-6), Đảng bộ Cục Chính trị, Quân đoàn 3 tổ chức đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã dành nhiều thời gian, trí tuệ thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương; Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 3 lần thứ IX; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đoàn nhiệm kỳ tới.
  .
 • Không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y-bác sĩ
  09:36 | 12/06/2015
  Không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y-bác sĩ
  (GLO)- Ngày 11-6, Đảng bộ cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.
  .
 • Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020)
  07:30 | 12/06/2015
  Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020)
  (GLO)- Ngày 11-6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Tham gia hội nghị có đầy đủ các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa II (nhiệm kỳ 2011-2016).
  .
 • Lãnh đạo thực hiện công tác phát triển công nghiệp, thương mại
  15:32 | 11/06/2015
  Lãnh đạo thực hiện công tác phát triển công nghiệp, thương mại
  (GLO)- Ngày 11-6, tại Khách sạn Pleiku, Sở Công thương Gia Lai tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.
  .
 • Công tác kiểm tra góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
  07:34 | 08/06/2015
  Công tác kiểm tra góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
  (GLO)- Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đưa công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và các hướng dẫn thi hành.
  .
 • Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực
  08:03 | 05/06/2015
  Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực
  (GLO)- Chiều 4-6, Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
  .
 • Những điểm khác nhau giữa ba cách thức tiến hành đại hội
  14:00 | 04/06/2015
  Những điểm khác nhau giữa ba cách thức tiến hành đại hội
  (GLO)- Tại đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài cách thức tiến hành (hình thức) đại hội như quy định của Điều lệ Đảng (viết tắt: loại 1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng còn chủ trương thực hiện thí điểm 2 cách thức tiến hành đại hội khác nữa, đó là: đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư (viết tắt: loại 2) và đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy (viết tắt: loại 3).
  .
 • Phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
  07:32 | 02/06/2015
  Phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
  (GLO)- Đảng bộ Viễn thông Gia Lai vừa tổ chức Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020).
  .
 • Giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh
  15:30 | 25/05/2015
  Giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh
  (GLO)- Ngày 22-5, Đảng bộ Công ty cổ phần Điện Gia Lai đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020).
  .
 • Công tác tổ chức cán bộ ở huyện Đức Cơ: 5 năm nhìn lại...
  10:06 | 21/05/2015
  Công tác tổ chức cán bộ ở huyện Đức Cơ: 5 năm nhìn lại...
  (GLO)- Đảng bộ huyện Đức Cơ hiện có 48 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, tăng 3 TCCS đảng so với đầu nhiệm kỳ; huyện đã hoàn thành sớm chỉ tiêu xóa thôn, làng chưa có tổ chức đảng (năm 2013 thành lập 6 chi bộ ở 6 thôn, làng chưa có tổ chức đảng).
  .
 • Giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu
  09:48 | 18/05/2015
  Giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu
  (GLO)- Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). Có 45 đảng viên với 3 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực đúng quy định.
  .
 • Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ Đảng
  13:53 | 12/05/2015
  Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ Đảng
  (GLO)- Tuy chỉ có 6 đảng viên nhưng những năm qua, các đảng viên trong chi bộ thôn Tân Hội (xã Tân An, huyện Đak Pơ) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ cũng như kịp thời động viên nhân dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
  .
 • Tăng cường công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
  07:56 | 12/05/2015
  Tăng cường công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
  (GLO)- Theo đánh giá tại Đại hội lần thứ III chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (nhiệm kỳ 2015-2020), hiện nay, chi bộ có 20 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, chi bộ đã triển khai các mặt hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng thuộc loại hình doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước theo quy định 170/QĐ-BCT của Bộ Chinh trị. Tập thể chi bộ cùng với lãnh đạo Công ty chủ động nắm bắt tình hình, tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư, phát triển và huy động vốn, giải quyết việc làm và bảo đảm thu nhập cho người lao động trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, phấn đấu doanh thu và lợi nhuận tăng đều hàng năm....
  .
 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh, gắn với quan tâm công tác từ thiện-xã hội
  10:03 | 11/05/2015
  Nâng cao hiệu quả kinh doanh, gắn với quan tâm công tác từ thiện-xã hội
  (GLO)- Ngày 8 và 9-5, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020).a
  .
 • Tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020
  14:47 | 28/04/2015
  Tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020
  (GLO)- Ngày 27-4, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội, có các đồng chí: Võ Sỹ Lực-Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và 158 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 330 đảng viên toàn Công ty.
  .
 • Chỉ đạo, triển khai đại hội sát với tình hình thực tế ở địa phương
  08:15 | 24/04/2015
  Chỉ đạo, triển khai đại hội sát với tình hình thực tế ở địa phương
  (GLO)- Theo kế hoạch, từ nay cho đến cuối tháng 5-2015, huyện Phú Thiện sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Qua đánh giá rút kinh nghiệm từ đại hội điểm cho thấy công tác chuẩn bị được thực hiện đúng theo chỉ đạo, yêu cầu chung đó là giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, phát huy tinh thần dân chủ và sát với yêu cầu thực tế ở địa phương.
  .
 • Đảng bộ Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020
  15:53 | 23/04/2015
  Đảng bộ Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020
  (GLO)- Ngày 23-4, Đảng bộ Công ty 72 tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đây là đại hội được Đảng bộ Binh đoàn 15 chọn làm điểm để rút kinh nghiệm. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Đặng Anh Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy-Tư lệnh Binh đoàn 15.
  .
 • Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
  13:38 | 23/04/2015
  Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
  (GLO)- Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Gia Lai vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). Tham dự đại hội có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh…
  .
 • Đảng bộ Sở Tài chính: Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
  13:54 | 21/04/2015
  Đảng bộ Sở Tài chính: Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
  (GLO)- Ngày 18-4-2015, tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.
  .
 • Phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
  15:30 | 17/04/2015
  Phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
  (GLO)- Ngày 16-4, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Rbol lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra phiên chính thức. Ông Thái Thanh Bình- Bí thư Thị ủy Ayun Pa cùng 101 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Ia Rbol tham dự đại hội.
  .
 • Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới
  14:23 | 14/04/2015
  Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới
  (GLO)- Từ năm 2011 đến nay, Huyện ủy Chư Sê đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kết nạp đảng viên (ĐV), thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có ĐV, tổ chức đảng.
  .
 • Chỉ đạo, tổ chức đại hội Đảng các cấp
  06:36 | 14/04/2015
  Chỉ đạo, tổ chức đại hội Đảng các cấp
  (GLO)- L.T.S: Cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ huyện Mang Yang đang tích cực chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lương Ngọc Thiệp-Bí thư Huyện ủy Mang Yang một số nội dung liên quan.
  .
 • Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah
  09:35 | 13/04/2015
  Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah
  (GLO)- Vừa qua, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.
  .
 • Phát huy dân chủ, khách quan, công khai trong đại hội
  09:53 | 10/04/2015
  Phát huy dân chủ, khách quan, công khai trong đại hội
  L.T.S: Đại hội Đảng các cấp là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của cả nước và địa phương. Cùng với một số địa phương trong tỉnh, Chư Pah đang triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 128-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến đại hội Đảng bộ huyện. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn Bí thư Huyện ủy Rah Lan Chung sau khi huyện vừa kết thúc đại hội điểm và thí điểm tại 4 đảng bộ cơ sở chọn.
  .
 • Thí điểm trực tiếp bầu một số chức danh chủ chốt
  13:44 | 09/04/2015
  Thí điểm trực tiếp bầu một số chức danh chủ chốt
  (GLO)- Ngày 8-4, Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là đơn vị được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở thí điểm bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở.
  .
 • Ở một chi bộ vững mạnh tiêu biểu
  09:52 | 09/04/2015
  Ở một chi bộ vững mạnh tiêu biểu
  (GLO)- Vượt qua vô vàn khó khăn của những ngày đầu đi vào hoạt động, cán bộ, đảng viên của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh đã tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy và học. Chi bộ nhà trường luôn làm gương, đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nhà trường trở thành một điểm sáng của ngành Giáo dục tỉnh nhà.
  .
 • Khi ý Đảng hợp với lòng dân
  13:24 | 07/04/2015
  Khi ý Đảng hợp với lòng dân
  (GLO)- Nghĩa Hòa thuộc huyện Chư Pah, tuy là một xã thuần nông nhưng đời sống người dân nơi đây đang từng ngày khởi sắc, nhiều hộ có của ăn, của để và vươn lên làm giàu từ đầu tư nông nghiệp. Những tín hiệu này là kết quả tốt từ triển khai công tác Đảng sát với việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
  .
 • Bàn về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng các cấp
  08:18 | 06/04/2015
  Bàn về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng các cấp
  (GLO)- Ngày 18-8-2014, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành văn bản Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định công tác nhân sự cấp ủy phải tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.
  .
 • Thí điểm trực tiếp bầu một số chức danh chủ chốt
  15:17 | 04/04/2015
  Thí điểm trực tiếp bầu một số chức danh chủ chốt
  (GLO)- Ngày 2 và 3-4, Đảng bộ cơ quan Đảng-Đoàn thể TP. Pleiku đã tổ chức Đại hội lần thứ II (Nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là Đảng bộ được Thành ủy Pleiku chọn tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.
  .
 • Đảng bộ thị trấn Ia Kha nâng cao năng lực lãnh đạo trong tình hình mới
  14:44 | 03/04/2015
  Đảng bộ thị trấn Ia Kha nâng cao năng lực lãnh đạo trong tình hình mới
  (GLO)- Nằm cách trung tâm TP. Pleiku 15 km nên Ia Kha cũng được xem là một trong những thị trấn vệ tinh của Pleiku. Một trong những điểm nổi bật nhiều năm qua là dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị trấn, Ia Kha đã có nhiều thay đổi tích cực trên nhiều lĩnh vực.
  .
 • Tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững
  07:42 | 03/04/2015
  Tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững
  (GLO)- Trong hai ngày 31-3 và 1-4, tại xã Biển Hồ (TP. Pleiku) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là đơn vị được Thành ủy Pleiku chọn Đại hội điểm cấp cơ sở cho loại hình Đảng bộ xã. Dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Châu Ngọc Tuấn.
  .
 • Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật
  23:57 | 01/04/2015
  Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật
  (GLO)- Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là việc phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị…
  .
 • .
.
.