(GLO)- Căn nhà nhỏ của già Siu Chi ở làng Gran, xã Ia H’Lốp, huyện Chư Sê hàng ngày vẫn vang lên những âm thanh trong trẻo của gió đại ngàn, của nắng cao nguyên và của tình yêu xóm làng, ruộng rẫy…từ chiếc đàn T’rưng thân thuộc của già. 

 

.

 

.