(GLO)- Trên địa bàn thị xã An Khê, Gia Lai, hiện còn 4 ngôi nhà cổ của các dòng họ: Bùi, Huỳnh, Lê và Văn được xây dựng theo kiến trúc ba gian, hai chái. Trải qua hàng trăm năm với bao biến cố lịch sử, nhưng những ngôi nhà này vẫn giữ được vẹn nguyên cấu trúc xây dựng ban đầu.

 

.

 

.