(GLO)- Thác 9 tầng (làng Mèo, xã Đak Pling, huyện Kông Chro) vốn có tên gọi là thác Hđe-Thác của người ta. Sau những lần thăm quan, thượng ngoạn thấy thác được phân chia tầng bậc rõ ràng, người dân nơi đây thuận miệng gọi luôn là thác 9 tầng.
 
.

 

.
.