Pha làm bàn của Nguyễn Minh Trí vượt qua một loạt ứng viên nặng ký để đứng thứ hai trong cuộc bình chọn, dưới Suphawut Thueanklang (Thái Lan) và trên Adil Habil (Morocco).

 

.
.
.