(GLO)- Trong 2 ngày 2 và 3-3 (nhằm ngày mùng 9 và 10-2 năm Canh Tý) thị xã An Khê tổ chức cúng Quý Xuân, tại An Khê trường và An Khê đình (thuộc Khu Di tích Tây Sơn Thượng đạo). Dự lễ có đại diện lãnh đạo địa phương, đông đảo nhân dân và Ban Nghi lễ An Khê đình.
 
.

 

.