Đỗ Trần Khánh Ngân đến từ Đồng Nai nhận danh hiệu Hoa khôi du lịch 2017, Á khôi 1 thuộc về Nguyễn Thị Thành đến từ Bắc Ninh còn Á hậu 2 trao cho Liên Phương đến từ Long An.

 

.


 

.