(GLO)- Nhờ có lợi thế về diện tích mặt nước lớn từ công trình thủy điện, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Grăng (huyện Ia Grai) đã phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống người dân và mở ra hướng đi mới.
 
.

 

.
.