(GLO)- Hiện nay, nông dân các huyện, thị xã phía Đông tỉnh đang bước vào niên vụ thu hoạch mía 2019-2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nắng hạn kéo dài trong năm 2019, làm hàng ngàn héc-ta mía kém phát triển, thậm chí chết cháy trên đồng dẫn đến năng suất và sản lượng giảm mạnh so với niên vụ trước. Điều này, khiến đời sống của không ít người trồng mía rơi vào cảnh khốn đốn, khi phải gánh chịu thêm một vụ mía đắng.  
 
.

 

.
.