(GLO)- Hiện đang là thời điểm thu hoạch chính của cây điều nhưng người trồng điều trên địa bàn huyện Đức Cơ tuy nhiên mất cả mùa lẫn giá. Nguyên nhân do diễn biến thời tiết phức tạp tại thời điểm cây điều ra hoa đã ảnh hưởng rất lớn đến năng xuất, cộng với tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian quan đã khiến giá điều xuống thấp.  
 
.
 
.
.