Tín hiệu vui từ Chương trình OCOP ở huyện Phú Thiện

Thứ Bảy, 22/02/2020, 13:58 [GMT+7]
.
(GLO)- Năm 2019, sản phẩm “Gạo Phú Thiện” vinh dự là 1 trong 45 sản phẩm được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là sản phẩm OCOP cấp huyện, thị xã, thành phố. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để huyện Phú Thiện triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm đối với hạt gạo nói riêng và các sản phẩm đặc trưng khác trên địa bàn, góp phần quảng bá, phát huy thế mạnh, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển.
 
.

 

.
.