(GLO)- Trong thời gian dài, nhiều cá nhân đã ngang nhiên tổ chức khai thác đá trái phép trên đất nông nghiệp khá rầm rộ tại cánh đồng làng Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku) nhưng ngành chức năng, chính quyền địa phương đã buông lỏng,  thiếu kiên quyết trong xử lý tình trạng này.
 
.

 

.
.