(GLO)- Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày 28-2, tại huyện Phú Thiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết.

 

.
.
.