Ngọn núi của người Jrai (Gia Rai) - ngọn Cheng Leng là nơi cư trú của hơn 40 con người. Họ chọn cho mình cuộc sống nguyên thủy, dựa vào núi rừng và chối từ ánh sáng văn minh.
 
 
 
 
.
 
 
Video: Hoàng Quỳnh (zing)
 
.
.