(GLO)- Diễn biến của bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh đang rất phức tạp, dự lường sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Trong công tác ngăn ngừa dịch bệnh, biện pháp chính vẫn là vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy. 
 
.
 
.