(GLO)- Đối với người đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), dệt thổ cẩm là một nghề thủ công truyền thống và luôn gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt của bà con nơi đây. Tuy nhiên, trước dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm đang dần bị mai một. Thời gian qua, Pleiku đã triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số.

 

.
.