(GLO)- Mừng lúa mới là một nghi lễ nông nghiệp phản ánh sinh động bản sắc văn hóa của người Bahnar ở làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Đây là dịp để toàn thể dân làng tạ ơn các vị thần đã giúp họ có được một vụ mùa bội thu, no đủ.

 

 
 
.
.