(GLO)- Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày 10 tháng 2 và 20 tháng 8 Âm lịch hàng năm, người dân quê gốc tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định sinh sống tại thôn 1 và thôn 2 xã An Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại tổ chức lễ cúng đình làng An Mỹ. Đây là nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân, thể hiện lòng biết ơn Thành Hoàng làng và các vị tiền hiền đã có công khai hoang lập nên vùng đất trù phú này.
 
 
 
 
.
.