(GLO)- Bằng tình yêu sâu đậm, chị Hồ Thị Viên (làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Bahnar.

 

 

 

 

 

.
.