(GLO)- Trở về sau chiến tranh, nhiều thương binh ở Gia Lai đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục góp sức trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Họ là những tấm gương thương binh “tàn nhưng không phế”.

 
 

 

.
.