Gia Lai 48h: Pleiku có thể trở thành thành phố sáng tạo UNESCO

Thứ Ba, 12/07/2022, 05:17 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 12-11-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1909/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Một trong những mục tiêu cụ thể là phấn đấu có 1-3 thành phố sáng tạo thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO. Những tiêu chí mới mẻ của danh hiệu này có thể là gợi ý hay cho Pleiku (tỉnh Gia Lai) trong chiến lược phát triển thời gian tới.

 

 

 

 
.
.