(GLO)- Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng và đang “neo” ở mức khá cao so với năm 2021. Tuy nhiên, Gia Lai không để xảy ra trường hợp bất ổn về xăng dầu, các thương nhân luôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và đảm bảo an ninh năng lượng.

 

.
.