(GLO)- Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, người dân làng Ngơm Thung (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã làm nên những chiếc gùi, rổ, rá… xinh xắn, bền đẹp. Họ đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của người Jrai nơi đây.
 
 
 
 

 

.
.