(GLO)- Nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn, kết nối nông sản giữa các địa phương, vừa qua 2 huyện Chư Păh và Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức phiên chợ nông sản an toàn và giới thiệu các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng.

 

 
 

 

 

.
.