(GLO)- Những nghệ nhân đan lát, dệt vải ở làng Kgiang (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) không chỉ thực hành di sản văn hóa cha ông đạt đến trình độ cao về kỹ thuật và nghệ thuật, họ còn nắm giữ những tri thức cổ truyền về nghề truyền thống hết sức độc đáo.

 

 
 
.
.