Gia Lai 48h: Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai thất thoát hơn 2,3 tỷ đồng mua phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin

Thứ Hai, 06/06/2022, 17:28 [GMT+7]
.

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khi thực hiện 14 dự án mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng vào hoạt động quản lý tài chính và giáo dục đã gây thất thoát, lãng phí hơn 2,3 tỷ đồng.

.
.