(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng, TP. Pleiku đã tạo mọi điều kiện cho việc truyền dạy và thành lập đội cồng chiêng thanh-thiếu niên ở các thôn, làng. Việc tạo không gian để biểu diễn cồng chiêng cũng được các địa phương quan tâm.

 

 
 
.
.