(GLO)- Những ngày này, một màu vàng rực trải rộng trên cánh đồng Đak Bơ Nông. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, dân làng Kon Lốc 2 (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) háo hức ra đồng thu hoạch lúa, tiếng máy tuốt hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

 

 
 
.
.