(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công dân từ vùng dịch trở về địa phương rất đông. Vì thế, TP. Pleiku đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người đi về từ vùng dịch đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

 

 
.
.