(GLO)- Những năm qua, nhiều sản phẩm từ hạt mắc ca của huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, có thị trường tiêu thụ ổn định đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
 

 

 
 
.
.