(GLO)- Nhờ chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật, ông Hà Đăng Thuận ở làng O Pếch (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã thu về trên 400 triệu đồng/năm từ 80 cây sầu riêng Thái. Dự kiến khi 500 cây đồng loạt cho thu hoạch, lão nông này sẽ bỏ túi trên dưới 2 tỷ đồng/năm.
 
 

 

.
.