(GLO)- Bên cạnh 4 vị trí chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại các vị trí cửa ngõ then chốt ra/vào thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku còn thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh trên các vị trí quan trọng kết nối TP. Pleiku với các huyện lân cận.
 
 
 
 
.
.