(GLO)- So với phong lan, hoa hồng hay nhiều loại hoa khác thì thú chơi cây thu hải đường tại Gia Lai gần như chưa phổ biến. Anh Nguyễn Hoàng Bảo (số nhà 79/8 Phùng Khắc Khoan, TP. Pleiku) được coi là người đầu tiên chơi loại cây này ở Phố núi.
 
 
 
 
.
.